realitní služby financování nemovitostí realitní poradenství investice obchod s nemovitostmi Vše s nemovitostmi

Zemědělské pozemky 10.542 m2 v k.ú. Milavče a Radonice.

Číslo zakázky:
252721
Typ zakázky:
Prodej
Stav zakázky:
Rezervace
Druh smlouvy:
Výhradní
Typ nemovitosti:
Pozemek, Zemědělská půda
Kraj:
Plzeňský kraj
Okres:
Domažlice
Obec:
Milavče
Místo (poloha):
Mimo obec
Cena:
45 Kč za m2

Soubor pozemků netvořící jeden funkční celek v přírodních lokalitách mimo zastavitelné území obce, doposud využívaných jako plochy k zemědělské rostlinné výrobě. Jednotlivé pozemky ve dvou katastrálních územích k.ú. Milavče 9.657 m2 a k.ú. Radonice u Milavčí 885 m2, jsou součástí ucelených obhospodařovaných zemědělských ploch k rostlinné výrobě - orná půda, trvalý travní porost, včetně navazujících ploch vodního toku. Soubory jednotlivých pozemků jsou dle platného územního plánu dané obce součástí ploch určených k zemědělské výrobě jako zemědělské plochy - ZPF, TTP navazující na lokální biokoridor, vodní tok a částečně na železniční koridor, bez možnosti využití pozemků k jakékoli výstavbě. Jedná se o soubory samostatných pozemků (dle evidence KN trvalý travní porost, orná půda, koryto vodního toku) nepravidelných tvarů, situované v rovinatém a mírně svažitém terénu bez jakýchkoli staveb a zpevněných venkovních úprav. Jedná se o pozemky s porosty konkrétní zemědělské produkce, částečně s náletovými a vzrostlými dřevinami, bez oplocení či ohrazení, volně dostupné z navazujících ploch pozemků stejného charakteru. Nabízené pozemky jsou využitelné a doposud dočasně pronajaty jako jednotlivé volné plochy k zemědělské výrobě. Pozemky bez stávajícího napojení na veřejné rozvody inženýrských sítí.

Plocha parcely:
10542 m2
Kanalizace:
Není
Plyn:
Není
Voda:
Není
Elektřina na pozemku:
Není
Přístup k pozemku:
Ano
Budova na pozemku:
Ne
Ekologická zátěž:
Ne
Charakter obce:
Vesnice
Chráněná krajinná oblast:
Ne
Ochranné pásmo:
Vodní tok
Typ vlastnictví:
Osobní
Využití z hlediska ÚP:
Zemědelství
Zástavní právo:
Není
Dopravní dostupnost:
Auto
Využití:
Smíšené

Financování
 

Novinky emailem